Bölgesel ölçekte klorofil-a konsantrasyonunun belirlenmesinde sentınel-3 olcı verilerinin kullanım olanaklarının araştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorŞinasi Kaya (Supervisor)

Cite this

'