Ayazağa su tünelinde yapılan konsolidasyon enjeksiyonu ile kaya kütlesi özellikleri arasındaki ilişkinin jeoistatistiksel analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorHakan Tunçdemir (Supervisor)

Cite this

'