Ayarlı kütle sönümleyicilerin sismik etkiler altındaki betonarme yapılarda performansının incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2006
Original languageEnglish
SupervisorBeyza Taşkın (Supervisor)

Cite this

'