Ayçiçek yağının doğrudan alternatif yakıt olarak değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award1997
Original languageEnglish
SupervisorFiliz Karaosmanoğlu (Supervisor)

Cite this

'