Avrupa Birliği su çerçeve yönergesi ve yönergenin Türkiye'de uygulanması: Büyükçekmece havzası örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2007
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Sait Yazgan (Supervisor)

Cite this

'