Avcıkoru (İstanbul) bölgesi kömür ve kil sahalarındaki yer altı ve yüzey sularının hidrojeokimyasal özellikleri ve çevresel etkilerinin değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorYüksel Örgün Tutay (Supervisor)

Cite this

'