Artımsal yapay sinir ağları kullanılarak ultrasonik görüntülerin bölütlenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2006
Original languageEnglish
SupervisorTamer Ölmez (Supervisor)

Cite this

'