Ard çekmeli radye temeller ile betonarme radye temellerin karşılaştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorTurgut Öztürk (Supervisor)

Cite this

'