Arazi kullanım değişimlerinin peyzaj teori ve modellemesi kapsamında incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorHayriye Eşbah Tunçay (Supervisor)

Cite this

'