Arazi örtüsü - arazi kullanımı değişikliğinin yer yüzey sıcaklığına etkisinin landsat görüntüleri ve Google earth engine platformu kullanımıyla uzun vadeli izlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorUğur Algancı (Supervisor)

Cite this

'