Araç navigasyon haritalarının tasarımında kavşak yapılarının modellenmesi için çoklu gösterimler

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2004
Original languageEnglish
SupervisorNesibe Necla Uluğtekin (Supervisor)

Cite this

'