Ar-GE departmanı için bir performans değerlendirme modeli: Kurumsal karne ve analitik hiyerarşi yönteminin bütünleşik uygulaması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2008
Original languageEnglish
SupervisorUfuk Cebeci (Supervisor)

Cite this

'