Application of machine learning algorithms in seismic fragility analysis of structures Yapıların sismik kırılganlık analizinde makine öğrenme algoritmalarının uygulanması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorUfuk Yazgan (Supervisor)

Cite this

'