Antineoplastik ilaç etken maddesi 5-fluorourasil' in Cu(II) ile oluşturduğu yeni metal bazlı ilaç tasarımı enjeksiyon çözeltilerinden ve biyolojik materyallerden miktar tayini çalışması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorAyşegül Gölcü (Supervisor)

Cite this

'