Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı demiryolunun sağladığı enerji tasarrufu ve maliyetlerin diğer türler ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorZübeyde Öztürk (Supervisor)

Cite this

'