Analitik hiyerarşi prosesi ve mekansal enterpolasyon yöntemlerinin yolculuk talebi belirleme yaklaşımı olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi Investigation of the use of analytical hierarchy process

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorUğur Algancı (Supervisor)

Cite this

'