Anadolu güzel sanatlar liselerinden mezun olan öğrencilerin müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda "müziksel işitme okuma ve yazma" alanındaki başarı durumlarının değerlendirilmesi: Bursa örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2009
Original languageEnglish
SupervisorYalçın Çetinkaya (Supervisor)

Cite this

'