An entropy-based analysis approach for 3D game environments utilizing proximity of game assets 3B oyun mekanları için oyun varlıkları arasındaki mesafe üzerinden entropi tabanlı bir analiz yaklaşımı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorSema Alaçam (Supervisor)

Cite this

'