Alt kültürlerin kenti dönüştürme etkisi: Karaköy ve Williamsburg örnekleri üzerinden kentlerin mekansal dönüşümü

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorOzan Önder Özener (Supervisor)

Cite this

'