Alkollü içki atıksularının anaerobik arıtımında etkin olan türlerin sayılarının ve aktivitelerinin belirlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2002
Original languageEnglish
SupervisorOrhan İnce (Supervisor)

Cite this

'