Alışveriş merkezlerinin yer seçimi için mekânsal tabanlı karar destek sistemi tasarımı ve gerçekleştirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorRahmi Nurhan Çelik (Supervisor)

Cite this

'