Alışveriş merkezlerinin ekonomik verimliliğini yitirme nedenleri ve verimliliğin artırılmasında uygulanan yöntemler: İstanbul örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorElif Alkay (Supervisor)

Cite this

'