Alüminyum panel ve çubuk giydirme cephe sistemlerinin çok katlı bir bina örneği üzerinden performans karşılaştırması Performance comparison of aluminum panel and bar curtain wall systems on an example

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorHalet Almıla Büyüktaşkın (Supervisor)

Cite this

'