Aktif akış kontrolü için jet ve vorteks aktüatörünün deneysel ve sayısal araştırılması

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorHasan Güneş (Supervisor)

Cite this

'