Akıllı hareketlilik ve engelsiz erişimde yön bulma teknolojileri: Bir veri modeli önerisi Wayfinding in smart mobility and barrier-free access: A data model proposal

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorHatice Ayataç (Supervisor)

Cite this

'