Akıllı şebekelerde termostat kontrollü yükler için gelişmiş yerel talep yönetim sistemi tasarımı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Bağrıyanık (Supervisor)

Cite this

'