Afet Lojistiğinin Türkiye Afet Müdahale Planı Kapsamında Değerlendirilmesi: Bozkurt Sel Felaketi Örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorSeda Kundak (Supervisor)

Cite this

'