Aba triblok kopolimerlerinde blok tipinin ve molekül ağırlıklarının yapısal ve morfolojik özelliklere olan etkilerinin kaba taneleme yöntemleriyle ve MD simülasyonlarıyla incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorMine Yurtsever (Supervisor)

Cite this

'