A practice-based research on musical improvisation: Collaborative improvisation as a play Müzikal doğaçlama üzerine uygulama temelli araştırma: İşbirlikçi doğaçlamanın oyun hali

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorYelda Özgen Öztürk (Supervisor)

Cite this

'