A case study of cultural policies and relief funds: How Turkey supports the live music industry in times of crisis Yardım fonları ve kültür politikaları üzerine bir vaka çalışması: Türkiye kriz döneml

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorYelda Özgen Öztürk (Supervisor)

Cite this

'