Açık ocak yolları tasarımında kullanılan püskürtme betonun verimliliğinin belirlenmesi için yeni bir yöntemin geliştirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorHakan Tunçdemir (Supervisor)

Cite this

'