6306 sayılı kanuna göre riskli bir binanın dönüşüm süreci ve karşılaşılan sorunlar: Bir ilçe belediyesi örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorGürkan Emre Gürcanlı (Supervisor)

Cite this

'