500 kw'lık bir rüzgar türbini ana şaftının tasarımı ve yorulma analizleri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorZahit Mecitoğlu (Supervisor)

Cite this

'