40 katlı bir çelik binanın taşıyıcı sistemler ve rüzgar yükleri açısından karşılaştırılması ve projelendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorGüliz Bayramoğlu (Supervisor)

Cite this

'