3PL firmalarının arz zinciri içindeki yeri ve pazarlama yaklaşımları

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorHuriye Şebnem Burnaz (Supervisor)

Cite this

'