1920-1960 arası dönemde planlanan çok katmanlı Batı Anadolu yerleşimlerinin modern mimarlık mirası değerlerinin korunması Conservation of modern architectural heritage values of multi-layered Western

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorSakine Yıldız Salman (Supervisor)

Cite this

'