1045 çeliğinin mekanik özelliklerine bağlı olarak ortogonal kesme mekaniğinin deneysel olarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorŞafak Yılmaz (Supervisor)

Cite this

'