Üzerinde Hava Akımı Olan Yatay Bir Yakıt Yatağında Alevsiz Yanmanın İncelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award1999
Original languageEnglish
SupervisorYakup Erhan Böke (Supervisor)

Cite this

'