Üretim esnasında (on-line) kalite izleme sistemlerinin iplikhane verimliliği ve iplik kalitesi üzerindeki etkilerinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2000
Original languageEnglish
SupervisorAli Demir (Supervisor)

Cite this

'