Ürün tasarımında biyofilik boyutlar ve kullanıcıtercihleri ile ilişkisi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorGülname Turan (Supervisor)

Cite this

'