Ürün odaklı özellikli alışveriş merkezleri kavramı ve ticari başarısı ile lokasyonunun ilişkisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorŞevkiye Şence Türk (Supervisor)

Cite this

'