Üç boyutlu Galile uzayında öteleme ve factorable yüzeylerin sınıflandırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorGüler Arsan (Supervisor)

Cite this

'