Örgütsel öğrenme, dönüşümcü liderlik, pazar yönlendirmesi ve örgütsel inovasyonun firma performansı üzerine etkilerinin analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorÇiğdem Altın Gümüşsoy (Supervisor)

Cite this

'