Örgüt kültüründe iş güvenliği ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği, Tuzla tersaneler bölgesi örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorLeyla Tavacıoğlu (Supervisor)

Cite this

'