Önleyici koruma ve sürdürülebilirlik bağlamında bir örnek: Hasanpaşa gazhanesi / müze gazhane An example in the context of preventive conservation and sustainability: Hasanpaşa gazhane / museum gazhan

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorGülsüm Tanyeli (Supervisor)

Cite this

'