Çubuk elemanların burkulmasında yaklaşık taşıma matrisi ve başlangıç değerler metodu

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorReha Artan (Supervisor)

Cite this

'