Çoklu örgütsel mantık ve hibrit bir örgütün doğuşu: Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşunun vaka analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorOktay Taş (Supervisor)

Cite this

'