Çok katlı yapılarda tünel kalıp uygulaması ve bu yapıların projelendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2001
Original languageEnglish
SupervisorTurgut Öztürk (Supervisor)

Cite this

'