Çok istasyonlu ve çoklu tren setli bir metro hattının matematiksel modellemesi ve işletim senaryolarının karşılaştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorDerya Ahmet Kocabaş (Supervisor)

Cite this

'