Çok ölçütlü karar verme yöntemleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanılan tabancaların bulanık uygunluk indeksli analitik hiyerarşi prosesi ile karşılaştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2002
Original languageEnglish
SupervisorCengiz Kahraman (Supervisor)

Cite this

'